Atkritumu šķirošana

Atkritumu šķirošana ir labākais veids, kā mazināt savas pēdas nospiedumu vidē un veicināt atkritumu pārstrādi.

Atceries, šķirojot atkritumus, vari samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu.

Atceries, lai atkritumi būtu izmantojami otrreizējā pārstrādē, tie jāšķiro kārtīgi.

Clean R nodrošina konteinerus stikla, plastmasas, metāla un papīra, kā arī BIO atkritumu dalītai izvešanai un pārstrādei.

Pieteikties pakalpojumam