Kā tiek rēķināta maksa par sadzīves atkritumu izvešanu mēnesī?

Sadzīves atkritumi

Līgumā tiek atrunāts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par 1m3

Maksa par mēnesi tiek rēķināta pēc sekojošas formulas*:

Tarifs par 1m3 x konteinera tilpums m3 x izvešanu skaits mēnesī. 

* Izņēmums ir Jūrmalas pašvaldība, kurā atkritumi tiek svērti tonnās. Tas nozīmē, ka maksa par atkritumiem tiek piemērota pēc faktiskā atkritumu svara.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.