Vai varu vest sadzīves atkritumus tikai pēc pieprasījuma, bez noteikta grafika?

Izvešana

Nē, šādu iespēju neparedz pašvaldību saistošie noteikumi. Katrā pašvaldībā ir savi saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu, kur ir definēts minimāli pieļaujamais sadzīves atkritumu izvešanas biežums. Šos noteikumus ir jāievēro ne tikai atkritumu apsaimniekotājiem, bet arī pašvaldības iedzīvotājiem un juridiskām personām.

Vai saņēmi atbildi uz savu jautājumu?

Mūsu klientu apkalpošanas centrs sniegs tev atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.